Župné voľby 2017 Politické Kauzy Hlasovania v NRSR Politické Dianie Pridať kauzu Koho voliť Kontakt


Pripravuje sa gigantický lup


Smer , Slovenská Národná Strana , SDKÚ , Most - Híd , Kresťanskodemokratické hnutie

18 000 000 000€

09/2017

Rozkradli, rozpredali všetko čo malo cenu, máli sa im, chcú povoliť dlhovú brzdu a zadĺžiť nás o ďalších 18 miliárd EUR. Náš súčasný dlh bankám je 42 388 000 000 EUR ak sa im podarí uvoľniť dlhovú brzdu, bude cez 60 miliárd. Čím to chcú splatiť? Privatizáciou vody a pôdy? Je to Ficov plán B pre jadro a úplnú stratu zvrchovanosti?
Kažimír má nového hlavného ekonóma s americkým občianstvom, ktorý na Slovensku v minulosti pôsobil aj ako šéf misie Medzinárodného menového fondu, nebude jedna z jeho rád povoliť dlhovú brzdu?


Čiastočný zoznam rozkradnutých fabrík
1. TATRASKLO – Trust sklárskych podnikov v Trnave.

– Spojené sklárne v Lednických Rovniach

– Stredoslovenské sklárne v Poltári

– Slovenské závody technického skla v Bratislave

– Skloplast v Trnave

– Skloobal v Nemšovej2. SLOVAKOTEXT – Trust textilných, odevných a pletiarskych podnikov v

Trenčíne.

– Bavlnárske závody V. I. Lenina v Ružomberku

– Závody MDŽ v Bratislave

– Závody 1. mája v Liptovskom Mikuláši

– Tatraľan v Kežmarku

– Ľanárske a konopné závody v Holíči

– Lykové textilné závody v Revúcej

– Slovena v Žiline

– Merina v Trenčíne

– Poľana v Lučenci

– Tatrasvit vo Svite

– Slovenska v Banskej Bystrici

– Pleta v Banskej Štiavnici

– Trikota vo Vrbovom

– Odevné závody v Trenčíne

– Makyta v Púchove

– Odevné závody kapitána J. Nálepku v Prešove

– Zornica v Bánovciach nad Bebravou

3. SLOVCEPA – Trust podnikov priemyslu celulózy a papiera s generálnym riaditeľstvom v Banskej Bystrici. V roku 1978 mal 17370 pracovníkov, priemerný mesačný zárobok bol 2420 Kčs, produktivita práce na pracovníka 229000 Kčs.

– Juhoslovanské celulózky a papierne v Štúrove

– Severoslovenské celulózky a papierne v Ružomberku

– Bukóza vo Vranove nad Topľou

– Grafobal v Skalici

– Harmanecké papierne v Harmanci

– Chemicelulóza v Žiline

– Turčianske celulózky a papierne v Martine

– Slavošovské papierne v Slavošovciach

– Gemerská celulózka a papiereň v Gemerskej Hôrke

– Drevokup v Ružomberku

– Slovpap. Obchod. Podnik v Bratislave

– Výskumný ústav papiera a celulózy v Bratislave

– Projektová organizácia Celprojekt v Ružomberku4. SLOVCHÉMIA – Trust podnikov chemického priemyslu: V roku 1978 zamestnával 63505 pracovníkov.

– Slovnaft Bratislava, Vybudovali 1957-1963, postupne sa rozširoval, v roku 1978 mal 8173 pracovníkov.

– Chemické závody Juraja Dimitrova v Bratislave

– Matador v Bratislave

– Benzinol v Bratislave

– Chemika v Bratislave

– Petrochémia v Dubovej

– Chemické závody Wilhelma Piecka v Novákoch

– Chemolak Smolenice

– Považské chemické závody v Žiline

– Slovenské lučobné závody v Hnúšti

– Duslo Šala

– Chemko Strážske

– Fosfa Poštorná

– Chemlon v Humennom

– Chemosvit vo Svite

– Slovenský hodváb v Senici

– Gumárne 1. mája v Púchove

– Gúmárne SNBP v Dolných Vesteniciach

– Plastika v Nitre5. VSŽ Košice.

Výstavba Východoslovenských železiarní začala v roku 1960. Prvý valcovaný plech za studena sa vyrobil v roku 1964. Prvá vysoká pec začala prevádzku 1965, Prvú oceľ vytavili v roku 1966. V roku 1976 pracovalo v podniku 23 302 robotníkov.6. Závody ťažkého strojárstva (ZTS), generálne riaditeľstvo so sídlom v Martine, okolo 70000 pracovníkov.

– ZTS Martin n.p.

– ZTS Detva n.p.

– ZTS v Dubnici nad Váhom

– ZTS v Košiciach n.p.

– ZTS Bratislava

– ZTS v Komárne

– Účelové organizácie Závodov ťažkého strojárstva

– Martimex v Martine

– ZTS projekčno organizačný ústav v Banskej Bystrici

– ZTS obchodný podnik v Banskej Bystrici

– ZTS ústav technológie a racionalizácie v Bratislave

– ZTS výskumný ústav pre stavbu lodí v Komárne

– ZTS Elektrotechnický výskumný ústav v Novej Dubnici

– ZTS Výskumný a vývojový ústav v Martine

– ZTS Výskumný a vývojový ústav vo Zvolene

– ZTS Výskumný a vývojový ústav v Košiciach

– ZTS Výskumný ústav hydraulických mechanizmov v Dubnici7. Závody 29. augusta (ZDA), národný podnik v Partizánskom.

Výroba obuvi:

v roku 1950=11,1 milión párov obuvi

v roku 1960=20,7 milión párov

v roku 1970=28,3 milión párov

V roku 1980=32,8 milión párov.8. Hlinikáreň – Závod SNP v Žiari nad Hronom.

– v roku 1980 mal 16000 pracovníkov. Produktivita práce na pracovníka v roku 1980 bola 411000 Kčs.9. Závody inžinierskej a priemyselnej prefabrikácie – národný podnik so sídlom v Bratislave.10. Trust podnikov drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu so sídlom v Žiline.

– Bučina Zvolen

– Drevina Turany

– Drevoindustria Žilina

– Smrečina banská Bystrica

– Preglejka Žarnovica

– Piloimpregna Košice

– Mier Topoľčany

– Západoslovenské nábytkárske závody Bratislava

– Tatra nábytok Pravenec

– Nový domov v Spišskej Novej Vsi11. Koncern: Slovenské energetické podniky. So sídlom v Bratislave v roku 1978 mal 20000 pracovníkov, priemerný plat bol 2837 Kčs. Produktivita práce na pracovníka 307 887 Kčs.

– Koncern Elektrárne Vojany vo Vojanoch

– Koncern Elektrárne Nováky

– Koncern Vodné elektrárne v Trenčíne

– Koncern Atómové elektrárne v Jaslovských Bohuniciach

– Koncern Stredoslovenské energetické závody v Žiline

– Koncern Východoslovenské energetické závody Košice

– Elektrovod v Bratislave12. Slovenské energetické strojárne S.M. Kirova v Tlmačoch. Bol monopolným výrobcom komponentov pre jadrový program na Slovensku.13. Slovenské lodenice. Od roku 1979 Závody ťažkého strojárstva, národný podnik v Komárne.14. Slovenské magnezitové závody v Košiciach, mali závody v:

– v Hačave

– v Jelšave

– v Lovinobani

– v Košiciach

– v Lubeníku

– v Banskej Belej

– v Kalinove

– v Kunovej Teplici15. Naftový a plynárenský priemysel. Generálne riaditeľstvo v Bratislave.

V roky 1978 pracovalo v podniku 7000 pracovníkov, mesačný zárobok bol 2740 Kčs, v cenách 1978, produktivita práce na pracovníka bola 208000 Kčs.16. Trast podnikov Pivovary a Sladovne v Bratislave.

počet pracovníkov v 1977 bol 5786, produktivita práce na pracovníka bola 289000 Kčs, mesačný plat 2230 Kčs.

– Slovenské sladovne národný podnik v Trnave začlenený do GRT Pivovary a sladovne v Bratislave17. LIKO -Trast podnikov konzervárskeho, liehovarníckeho, mraziarenského, rybného a škrobárenského priemyslu v Bratislave. V roku 1977 tam pracovalo 10460 pracovníkov, mesačný zárobok 2164 Kčs. Produktivita práce na pracovníka bola 247000 Kčs.

– Slovlik v Trenčíne

– Stredoslovenské konzervárne a liehovary v Liptovskom Mikuláši

– Frukona v Prešove

– Slovenské škrobárne v Trnave

– Mraziarne v Bratislave18. Slovakofarma v Hlohovci.

– závod Liečebných rastlín v Malackách19. Cementárne a vápenky – generálne riaditeľstvo Trenčín.

– Stredoslovenské cementárne Banská Bystrica

– Východoslovenské cementárne a vápenky Košice

– Západoslovenské cementárne a vápenky Bratislava

– Azbestocementové závody Nitra

– Výskumný a vývojový ústav maltovín v Trenčíne

– Cementáreň Lietavská Lúčka

– Ladecká cementáreň Ladce

– Hornosrnianska cementáreň Horné Srnie

– Cementáreň Bystré v Bystrom

– Stupavská cementáreň Stupava20. Trust podnikov Spojené strojárne a smaltovne

– CALEX Zlaté Moravce

– Elektrosvit Nové Zámky

– Kovosmalt Fiľakovo

– Slovenská armatúrka Myjava

– Strojsmalt Medzev

– Strojsmalt Pohorelá

– Tatramat Poprad

– Obchodnoservisný podnik Strojsmalt Piešťany

– Ústav pre rozvoj strojárskeho spotrebného tovaru Piešťany21. Strojstav – n.p. v Bratislave.

– závod v Bernolákove

– závod v Novom Meste nad Váhom

– závod v Záhorskej Vsi

– závod v Sečovciach

– závod v Šahách

– závod v Prešove

– závod v Senci

– stredisko obchodno-technických služieb v Bratislave – v Devínskej Novej Vsi.


http://www.regionoviny.sk/sokujuce-odhalenie-pravda-o-rozkradnutych-v-minulosti-prosperujucich-fabrikach/
http://www.tvnoviny.sk/ekonomika/1856373_europe-klesa-dlh-nam-stupa-tolkoto-dlhuje-kazdy-slovak
https://ekonomika.sme.sk/c/20633940/kazimir-ma-noveho-hlavneho-ekonoma-je-to-ind-biswajit-banerjee.html