Župné voľby 2017 Politické Kauzy Hlasovania v NRSR Politické Dianie Pridať kauzu Koho voliť Kontakt


Žilinský kraj: V Lietavskej Lúčke najunikátnejšie nálezy pri výstavbe dialnice skončili pod dialnicou a v zahraničí


Smer

0€

09/2017

V obci Lietavská Lúčka sa pri stavbe dialnice archeológovia objavili vzácne pohrebisko a predmety z doby bronzovej. /či ide skutočne o pohrebisko je sporné, nakoľko sú to len domnienky archeológov a tie už veľakrát boli mylné/.

Na výskume pracovali:
Barbara Zajacová:
https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=6615
Róbert Jaderko.

Objavili tu sídlisko z doby železnej, ale najmä zo staršieho obdobia doby bronzovej. Napriek tisícročnému používaniu pôdy miestnymi obyvateľmi sú nálezy bohaté a výnimočné. „Toto pohrebisko patrí medzi naše najvýznamnejšie objavy. Dokopy našli okolo 700 hrobov a 15 kamenných mohýl. (znova je sporné, či to boli len hroby). Okrem pohrebiska a mohýl si zbierku nálezov rozšírili aj o hrnce, šálky, misy, amfory, koráliky, retiazky a ihlice na spínanie odevov a vlasov. „Ohnivká retiazky, ktoré sme tu našli, sú výnimočným objavov. Je to možno druhá, ak nie prvá retiazka z doby bronzovej, ktorú sme objavili na území Slovenska" hovorí o významnom náleze Zajacová. Zachovalé nádoby sú bohato zdobené žliabkovaním, ryhovaním a vypuklinami. Zaraďujú sa do kultúry lužickej, ktorá bola typická najmä pre dobu bronzovú.

Predchodcovia, ktorí žili na tomto území v dobe bronzovej, boli pohania. Vyznávali viacero bohov a veľká časť ich života závisela práve od týchto náboženských rituálov. (pohan - ten čo neverí, označenie Slovanov - tí verili v mnohobožstvo).

Počuli ste o tomto náleze v médiach? Nie. Nie je to pre nich podstatné, čo ak by tam prišli záujemcovia a chceli pokračovať v pátraní. Avšak západom vlastnené propagandistické média nemajú problém vás informovať o silikonových prsiach nezmyselných zlatokopiek s názvom herečky a celebrity. Avšak keď ide o unikátne nálezy dokazujúce, že Slováci resp. Slovania obývali toto územie dávno ako oficiálna história pripúšťa. A samozrejme by sa to nepačilo ani Maďarovi Dankovi a Bugárovi.

V tých rokoch bol županom Blanár a ten je tiež zástupcom iného národa a je mu takýto nález ukradnutý.

Netreba hádam nikomu pripomínať ako sa správa koloniálny západ k Slovákom. Po anglicky Slovan sa prekladá ako Slav a to pochádza zo slova slave. A preto západ a najmä Nemecko nedovolí štátiku s názvom SR dokázať jeho výnimočnú históriu. Rozprával som sa s viacerými archeológmi a ti tvrdia, že z nálezisk sú kradnuté najcennejšie predmety a vyvážané do zahraničia a priznané zahraničiu. Viackrát údajne žiadali o stráž nálezisk a orgány to zamietli - ťažšie by sa kradlo a skresľovala história. Stači si spomenúť ako nedovolili uspieť nedávno Saganovi...ono to všetko so všetkým súvisi.

Prácu im komplikujú zlodeji, ktorí vykrádajú hroby a ničia archeologické nálezy. Tými zlodejmi sú často osoby prepojené na politickú mafiu.

Pri výkopových prácach sa našlo unikátne sídlisko:
http://www.spolokseptentrio.sk/2017/03/13/sidliskove-nalezy-z-doby-latenskej-v-lietavskej-lucke/


Našlo sa tu aj mnoho geologických unikátov, ktoré musia študovať ľudia zo zahraničia. Lebo naši zlodeji to na stavbu svojich víl a užívanie si nepoužijú...
http://www.paleolocalities.com/index.php/lokalita/show/15

Keďže ich objavili v tomto regióne, pravdepodobne sa budú vystavovať v Žiline. Aj keď objavené pohrebisko a predmety majú vysokú historickú hodnotu, výstavbu diaľnice to nijako neovplyvní.

Táto dialnica nie je jediným príkladom, kedy sa mnohé nálezy úmyselne zakryjú - aby stavbu nepredĺžili.

Treba kontaktovať Barbaru Zajacovú a informovať sa, prečo sa práce zastavili. Či a aké nálezy skončia pod diaľnicou a prečo. A taktiež, čo všetko sa našlo a čo všetko sa ukradlo...
Kontaktujte kompetentných ľudí:
Barbara Zajacová: barbara.zajacova@savba.sk , 037/6943235
Lietavšká Lúčka: mobil starosta: 0905 636 629 (Marián Sliviak /SMER-SD/), info@lietavskalucka.sk


http://www.spolokseptentrio.sk/2017/03/19/ihlica-z-doby-bronzovej-najdena-v-lietavskej-lucke/
http://www.spolokseptentrio.sk/2017/03/19/bronzovy-poklad-z-lietavskej-svinnej/
http://www.lietavskalucka.sk/kontakt.phtml?id3=72948