Župné voľby 2017 Politické Kauzy Hlasovania v NRSR Politické Dianie Pridať kauzu Koho voliť Kontakt


Štát začína blokovať internetové stránky, šušká sa že ide o skúšku ako budú ľudia reagovať na budúcu cenzúru nepohodlných


Smer , Most - Híd , Slovenská Národná Strana

0€

01/2017

Blokovanie webových stránok bolo nariadené finančnou správou od 1.7.2017. Ako prvé sa začali blokovať webové stránky prevádzkovateľov online hazardu. Tento krok je vcelku pozitívny a aj pri letmom pohľade nič neznamenajúci.

Podobne to prebiehalo v Turecku, kde každá stránka, názor proti vláde je cenzurovaný. Ako sa hovorí cesta do pekla je vyšliapaná dobrými úmyslami.

Všimli ste si, že politici už nehovoria o cenzúre v Číne. Že naopak chcú blokovať nepohodlné stránky, názory...hovoria o Ruskej a Putinovskej propagande. Vlastne za všetkým vidia Putina a každého nepohodlného chcú blokovať a cenzúrovať. Lebo všetkých platí Putin a všetci sú konšpirátori. A nik v politike nehovorí, že zabezpeči necenzúrovný internet, slobodu slova bez následneho trestného stíhania... Veľkým bratom na internete sa stali mimovládne organizácie ovládajúce Benčíka a jemu blízkych a tie začinajú na základe svojho presvedčenia ľudi súdiť.... bez súhlasu väčšiny, bez mandátu občanov SR.Taktiež po prevalení Kiskovych podvodov s učtovníctvom vidíme, že im vadí anonýmny užívateľ, anonýmne udanie. Chceli by, aby každý mal reálny účet. Keď však chodili anonymné udania Matovičovi o Ficovej firme v Belize, vtedy to problém nebol. Len málokto je ochotný pod svojim reálnym menom odhaliť podvody firiem, v ktorých pracuje...lebo vie, že sieť týchto zbohatlíkov siaha až do vlády a polície. A toto je presne problém, že aj ten anoným môže byť problém...a vtedy nastáva cenzúra...a tá sa tu postupne zavádza...najprv hazard...čoškoro konšpiračné veby....a všetko, čo bude iného názoru ako prikáže Europská únia.

Cenzúru vrátane obmedzovania slobody slova v podobe protifašistického zákona zaviedla vláda prehnitá korupciou a prepojeniami na kriminálne podvody pod vedením SMERu, MOST-HÍD, SNS.
Za trestne stíhanie slobody slova je zodpovedná ministerka spravodlivosti - Žitňanská, prepojená na mnohé osoby z mimovládneho prostredia.Hazard na internete im vádi, ale automaty v krčmách, ktoré oberajú podstatne viac ľudi o peniaze a ničia rodiny...to im nevadí....

Navyše týmito zákonmi a nariadeniami došlo a dochádza k porušovaniu Ústavy SR, čl. 26.
Čl. 26
(1) Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.
(2) Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Podnikanie v odbore rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu. Podmienky ustanoví zákon.
(3) Cenzúra sa zakazuje.
(4) Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.
(5) Orgány verejnej moci majú povinnosť primeraným spôsobom poskytovať informácie o svojej činnosti v štátnom jazyku. Podmienky a spôsob vykonania ustanoví zákon.

Opatrenia sa dajú robiť inak ako blokáciou internetu: EÚ môže zakázať bankám presuny peňazí na účty daných firiem, vyšetrovanie a stíhanie daných firiem...odhalenie majiteľov a ich stíhanie... Tu je však jasné, že problém nie sú úniky daní...ale príprava cenzúry internetu


http://www.dsl.sk/article.php?article=19990
http://www.dsl.sk/article.php?article=20118&count=54