Župné voľby 2017 Politické Kauzy Hlasovania v NRSR Politické Dianie Pridať kauzu Koho voliť Kontakt


Pribúda dôkazov, že politici sú len hercami a zároveň bielé kone osôb v pozadí


Kresťanskodemokratické hnutie

0€

12/2017

Politika štátu je systém prepojenia politikov - úplatných hercov (bielých koňov), médií a pánov v ich pozadí. Od vzniku samostatnej SR ide Slovensko rovnakou cestou ako všetky ostatné štáty EÚ. Z čoho profitovali občania, to sa predalo za pár korún v procese privatizácie súkromným firmam, resp. akciovkám, o ktorých sa nedá zistiť, kto je ich skutočným vlastníkom. Stáli sme sa súčasťou superštátu EÚ, kde samostatné štáty nemajú takmer žiadnú možnosť niečo zmeniť v plánoch a cieľoch do budúcnosti. Štáty si paradoxne požičiavajú od súkromných bánk a týmto bankám dlžia, kto tieto banky skutočne vlastní je ťažko zistiteľné.

Je plánom prijať imigrantov, príjmu ich všetky štáty. Je plánom sledovať ľudí, všetci sa budú sledovať - máme Windows 10, odpočúvanie mobilov, zisťovanie polohy, kamery na každom rohu. Poviete niečo nevhodné, budete vyhodení z práce. Sú skupiny novodobých udávačov a sliedičov, ktorých si platíme. Sme v dobe, ktorá je pokračovanim komunistického režimu, avšak zdokonaleného. Ľudia si myslia, že sú slobodní a môžu, čo chcú. S tým rozdielom že možno polovica aj viac obyvateľov štátu má psychické problémy, berie psychiatrické lieky, drogy, alkohol. Na starosť ostávajú osamote s nahromadeným majetkom, ktorý nemá kto zdediť a samota urýchli nástup demencie alebo iného psychického alebo telesného problému.

Každé 4 roky máme voľby, pred voľbami sa sľubuje zmena. Po voľbách bez ohľadu o akú stranu ide sa pokračuje v pláne straty suverenity a prehĺbovania kontroly, obmedzovania a ovládania ľudí. Ak vznikne nová strana a chce toto zastaviť, zmeniť, média sa spoja s politikmi a na túto stranu útočia a cieľom je zničiť ju. Ak by hrozilo, že voľby by nemali dopadnúť podľa plánu..počas volieb nastane výpadok prúdu,alebo volebného systému a voľby sa upravia podľa predstáv.

Ak niekto z politikov, teda bielych koňov chce toto zmeniť...vystúpiť postihne ho osud mafiánskych trestov, odťatý prst, smrť člena rodiny...

Preto sa pýtam, kde má skutočne pán Hrušovský, člen pochybného Maltézskeho radu prst?Preto by našim cieľom malo byť zistenie, kto ich ovláda a riadi. Sledovať politikov, ich vystúpenia a slová je stratá času...je to len divadelné predstavenie, kde herci budú podľa potreby vymenení...my musím svoj čas využiť na hľadanie pravdy, ktorú získame len od ľudí z reálneho života...


https://www.cas.sk/clanok/140940/narodeniny-kdh-odhalili-hrusovskeho-hendikep-chyba-mu-prst/