Župné voľby 2017 Politické Kauzy Hlasovania v NRSR Politické Dianie Pridať kauzu Koho voliť Kontakt


Za poslušné Slovensko


Sloboda a Solidarita , Obyčajní ľudia , Kresťanskodemokratické hnutie , Smer , Most - Híd

03/2018

Európsky parlament nás vyzýva čo najrýchlejšie ratifikovať Istanbulský dohovor

Poslanci Európskeho parlamentu v utorok v Štrasburgu vyzvali 11 členských štátov EÚ, ktoré ešte neratifikovali Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu – známy aj ako Istanbulský dohovor.

Väčšina europoslancov vyjadrila poľutovanie nad skutočnosťou, že jedenásť krajín vrátane Slovenska, nepovažuje Istanbulský dohovor za najlepší dostupný nástroj v boji proti násiliu páchanému na ženách, práve to sa v celom dokumente používa, ako zámienka na celospoločenské zavedenie konceptu gender ideológie.


Hlavnou ideologičkou rodovej ideológie je Judith Butlerová.
"Biologické pohlavie je ideálna hypotéza, ktorá sa časom nevyhnutne materializuje. Nie je to jednoduchá skutočnosť alebo statický stav tela, ale proces, pri ktorom regulujúce normy materializujú biologické pohlavie a toto materializovanie dosahujú vynúteným sústavným opakovaním oných predpisov."
Nepochopiteľné? Čo takto, pohlavie nemá nič spoločné s biológiou, pohlavie je prelud ktorému veríme lebo je to tak zaužívané v spoločnosti, lebo stará mama povedala...

A táto lesbička ide ešte ďalej
" Treba odstrániť tabu incestu a homosexuality"...

Aj Slovensko má svoju Judith Butler

Hlavné tézy rodovej teórie:

biologické pohlavie je hypotéza, muži a ženy vôbec neexistujú. Pohlavie je fantázia, niečo, v čo veríme, lebo nám to často opakujú a vzniká len preto, lebo sa vytvára rečou a ľudia veria tomu, čo ustavične počujú. Neexistujú dve pohlavia, ale mnoho pohlaví, ktoré sa určujú podľa sexuálnej orientácie

existuje sociálny rod (gender), ktorý je nezávislý od biologického rodu (pohlavia). Biologické pohlavie človeka ako muža a ženy nemá nijaký význam pre jeho identitu, ale predstavuje „diktatúru prírody“ nad slobodným sebadefinovaním človeka, a človek sa musí od tejto „diktatúry“ oslobodiť

identita človeka je určovaná jeho ľubovoľnou sexuálnou orientáciou, podľa toho, či je niekto homosexuálny, lesbický, bisexuálny, transsexuálny, intersexuálny alebo akokoľvek inak sexuálny

sexuálna orientácia je flexibilná, meniteľná a mnohoraká. To znamená, že človek môže v priebehu svojho života byť raz homosexuálnym, tak transsexuálnym atď

Ilúzia dvojpohlavnosti sa vytvára v rodine prostredníctvom tabu incestu a prostredníctvom obsahov, ktoré sú vo výrazoch ako muž a žena, otec a matka, a ktoré musia byť v prospech slobodného sebadefinovania zrušené. Heterosexistické „signatúry“ spoločnosti sa musia vo všetkých oblastiach vykynožiť. Muž a žena, manželstvo a rodina, otec a matka, sexualita a plodnosť nemajú nijaký nárok na prirodzenosť, naopak, sú základom nadvlády muža nad ženou a heterosexuality nad všetkými ostatnými formami sexuality. To treba od základu zničiť. Len dovtedy, kým sú ženy, možno ženy utláčať, kým existuje „heterosexuálna nútená norma“, možno „iné formy žiadostivosti“ vylučovať.

rodiny sa už viac neutvárajú manželstvom a pôvodom, ale svojvoľnými obradmi prechodnej spolupatričnosti. Deti v butlerovskom svete nie sú počaté, ale „designed“, teda určené (dezignované) a vypestované za pomoci všemožných technických možností, ako sú darcovstvo semena, tzv. výpožičné materstvo, umelé maternice a génová manipulácia.

https://www.hlavnespravy.sk/nedaju-nam-len-tak-pokoj-europsky-parlament-nas-vyzyva-co-najrychlejsie-ratifikovat-istanbulsky-dohovor/1340258
https://selforganizedseminar.files.wordpress.com/2011/07/butler-gender_trouble.pdf
https://www.peticie.com/forum/69322/start/850