Župné voľby 2017 Politické Kauzy Hlasovania v NRSR Politické Dianie Pridať kauzu Koho voliť Kontakt


Zhubnú gender ideológiu financuje vláda SR


Slovenská Národná Strana , Smer , Most - Híd

160 400€

03/2018

Zhubná gender ideológia vrhá svoj tieň na naše deti, za finančnej podpory vlády.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podpísalo 27. februára so svojou priamo riadenou organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže kontrakt na rok 2018, ktorým si objednalo viaceré služby. Okrem iných aj: “Reflektovanie ( reflektovať – mať o niečo, niekoho záujem...) aktuálnych spoločenských výziev spojených s migračnou vlnou, teroristickými útokmi, nárastom xenofóbie (xenofóbia - nedôvera voči cudzincom...) a životom v multikultúrnom prostredí v oblasti práce s mládežou v súlade s Parížskou deklaráciou, Istanbulským dohovorom a ďalšími dokumentmi na národnej, európskej a medzinárodnej úrovni.”
Táto aktivita IUVENTY na “riešenie úloh štátnej politiky vo vzťahu k mládeži pre rok 2018” je honorovaná ministerstvom na 160 400 eur.
Plíživo, zákerne cez deti, za naše peniaze skrze vládu SR budú naším deťom tlačiť do hláv aká je výhodná migrácia, multikultúra, aký má prínos gender ideológia...

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová ( nominantka SNS) od 13. septembra 2017Poznáte ich podľa skutkov a tie hovoria jasnou rečou


Martina Lubyová: Naše generácie ešte zažijú veľké spoločenské zmeny
Rozhovor ktorý uverejnil Život 07.08.2015

Európa teraz čelí tlaku utečencov, z krízových oblastí prichádzajú tisícky ľudí. Nie je to šanca „zaľudniť“ niektoré územia?

Stretli sme sa už s teóriou, že ak máme prijať väčší počet utečencov, tak by bolo dobré umiestniť ich do vyľudňujúcich sa oblastí. Lebo už dnes sú dediny, v ktorých je obývaný možno každý tretí dom, zvyšné sú prázdne. Začína tam byť problém so správou obce. Sú obývané ako ementál a napríklad lazy, ktoré mali kedysi päť-šesť rodín, sú už úplne prázdne. Náš kolega demograf Braňo Šprocha vyrátal, že ak by sa Slovensko uzatvorilo pred migrantmi, tak do roku 2035 by sme mali o 450-tisíc ľudí v produktívnom veku menej. Čiže skoro desať percent obyvateľstva, ktoré dnes ťahá ekonomiku a pracuje aj na neaktívnych, čiže na mladú generáciu a dôchodcov, tu nebude.
Ak Slováci zostanú uzatvorení, politici sa nezmenia a verejná mienka zostane protiimigrantská, čo nás čaká?

Niektorí si hovoria – čo také sa stane, ak nebudeme demograficky rásť? Lenže nejde iba o počet, ide o štruktúru. Slovensku budú chýbať aktívni ľudia, ktorí ťahajú na pleciach krajinu. Ak sa nezmeníme, budeme mať problémy so sociálnym zabezpečením pre starších, ľudia budú nútení zostať pracovať do vyššieho veku. V penzii síce dostanú nejakú minimálnu dávku od štátu, no z nej mnohí nedokážu slušne vyžiť. Samozrejme, imigráciou síce môžu pribudnúť ľudia, lenže tieto problémy so štruktúrou sa tým automaticky nevyriešia. Na to treba cielenú imigračnú a hlavne integračnú politiku...

Čo takto podporiť pôrodnosť? Zabezpečiť aby pracujúce rodiny mohli bez obáv rozmýšľať nad potomstvom, nie nad tým či vyžijú ak jeden prestane pracovať...

Jej otcovi štefan Luby sa darilo aj za komunizmu, bol od 1984 riaditeľom fyzikálneho ústavu SAV. Čiže bol priateľom komunistického systému, inak by takúto vysokú funkciu nezastával.


https://www.iuventa.sk/files/documents/4%20iuventa/aktualne_dok_stranka/akt.kontrakty/Kontrakt_IUVENTA_2018.pdf
http://www.zivot.sk/clanok/21098/prognosticka-martina-lubyova-nase-generacie-este-zaziju-velke-spolocenske-zmeny
https://www.hlavnespravy.sk/dalsie-peniaze-na-presadzovanie-zvratenych-ideologii-vratane-genderu-cez-istanbulsky-dohovor-poskytlo-ministerstvo-skolstva/1348642
http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=6315