Župné voľby 2017 Politické Kauzy Hlasovania v NRSR Politické Dianie Pridať kauzu Koho voliť Kontakt


Pavol Demeš mal najväčši podiel na tom, že Slovensko sa stalo satelitom USA


SDKÚ

0€

04/2018





Slová amerického veľvyslanca o Demešovi: Pavol Demeš jasne ukazuje, ako Americká agentúra pre medzinárodný rozvoj (USAID) zahájila činnosť ešte predtým, ako sa Slovensko stalo nezávislým štátom. Spojené štáty poskytli Slovensku pri prechode na trhovo orientovanú demokraciu vyše 200 miliónov dolárov. Tieto zdroje smerovali na podporu privatizácie a podnikania (napríklad prostredníctvom Slovak American Enterprise Fund), technickú pomoc pre posilnenie demokratických štruktúr na lokálnej a celoštátnej úrovni, podporu slobodných médií a zvýšenie kvality života, vrátane podpory zdravotníctva, bývania a environmentálnych programov.
K cieľom amerických vládnych snách patrilo posilnenie komunity slovenských mimovládnych organizácií. Spočiatku sa pomoc poskytovala prostredníctvom amerických MVO, ako bola napríklad Foundation for a Civil Society a neskôr už priamo cez slovenské MVO. V týchto aktivitách pomáhalo aj združenie Friends of Slovakia.

Demešové známosti siahajú k najvyššie postaveným osobám USA. Z iniciácie Hillary Clintonovej Demeš LEND, ktorý má za cieľ rozširovať vplyv USA do štátov Afriky, blízkeho východu, východnej Európy. Medzi najvýznamnejších pomocníkov Pavla Demeša patria: Martin Bútora (poradca prezidenta Kisku), Rastislav Kužel - vedie mimovládku MEMO98)

Aký bol ich cieľ:
- rozšíriť výučbu anglického jazyka na Slovensku
- podpora privatizácie
- podpora a zakladanie slobodných (rozumej proamerických) médií
- podpora zdravotníctva (jeho privatizáciou, viď. Zajacové reformy)
- podpora mimovládnych organizácií a ich vplyv na verejnú mienku a politické dianie na Slovensku
- dosah na vlády SR tak, aby nemuselo USA financovať mimovládne organizácie v Afrike a rozvojových krajinách, ale aby peniaze tiekli aj zo Slovenska na podporu demokratického režimu pod vedením USA




http://karpatskanadacia.sk/wp-content/uploads/2013/07/Kolektivny_portret.pdf
https://www.sme.sk/c/2128092/the-foundation-for-a-civil-society.html
http://www.friendsofslovakia.org/wordpress/fos-wall-of-honor/