Župné voľby 2017 Politické Kauzy Hlasovania v NRSR Politické Dianie Pridať kauzu Koho voliť Kontakt


Ako sa bielý kôň Bugár dostal k moci a ako privatizovali jeho ľudia Slovensko


Most - Híd , Smer , Slovenská Národná Strana

0€

04/2019

Nová generácia Maďarov sa dostala do vrcholnej politiky po novembri 1989. Niektorí z nich sa dostali na významné posty po voľbách v roku 1990. Oskar Világi sa stal podpredsedom komory Federálneho zhromaždenia ČSFR a vytvoril si významné kontakty. Vďaka týmto kontaktom sa zúčastnil prvej privatizačnej vlny a tak sa dostal ku značným majetkom. Neskoršie si založil advokátsku kanceláriu s Erikou Csekešovou z kancelária podpredsedu SNR Lászlóa Nagya, ktorá kancelária hrala kľúčovú rolu v neskorších privatizačných pohyboch predovšetkým Transpetrolu, Slovnaftu a IRB-OTP. Peter Hunčík, pôvodným povolaním psychiater, sa stal poradcom prezidenta Havla a neskôr sa zúčastnil s Fedorom Gálom na privatizácii v mediálnej oblasti. Tak získal obrovské majetky. Bývalý novinár László Szigeti sa venoval mediálnej oblasti. S podporou Görgya Sörösa si založil vydavateľstvo Kalligram, kde dlhodobo zamestnával okrem iných aj Rudolfa Chmela. Využil možnú vydierateľnosť bývalého šéfredaktora denníka Új Szó Jószefa Szilvásyho, ktorý mal problémy s lustráciami a cez tri vlny privatizácie s podporou Bélu Bugára sa dostal na post predsedu redakčnej rady tohto denníka, kde figuruje dodnes a riadi tento denník. Bugárovi za túto podporu napísal knihu „Žijem v takej krajine“ a všeobecne sa stará o Bugárov imidž. Počas pôsobenia dvoch Dzurindových vlád sa stal jedným z najvýznamnejších lobistov SMK a tak získal spolu s Bugárom majetky, predovšetkým pôdy na Žitnom ostrove. V prevažnej časti figurujú ako vlastníci rodinní príslušníci. Po volebnom úspechu novej politickej strany Most-Híd jeho nominant Rudolf Chmel sa stal podpredsedom vlády SR, no zásadné slovo na úrade podpredsedu vlády mal L. Szigeti. Venoval sa predovšetkým získaním grantov zo štátneho rozpočtu. Na jeho návrh finančné prostriedky určené na podporu menšinovej kultúry boli predisponované z Ministerstva kultúry SR na Úrad vlády, kde prostredníctvom bývalých redaktorov Új Szó s Jánom Lajosom a Lászlóm Juhászom rozdeľoval podporu na granty. Najväčšiu čiastku v roku 2011 získal denník Új Szó a druhú najväčšiu vydavateľstvo Kalligram (zo 41 žiadostí Kalligramu 39 bolo úspešných). Je zaujímavé aj to, že Ján Lajos a L. Juhász, redaktori Új Szó, ktorí najviac podporili Bugárove, Hunčíkove a Szigetiho snahy na vytvorenie strany Most-Híd, sa stali v roku 2010 riaditeľmi na Úrade vlády SR.
Hospodársky krytí ľudia v SMK začali hrať väčšiu hru počas pôsobenia dvoch Dzurindových vlád, predovšetkým v oblasti energetiky, pôdohospodárstva, dopravy, vodného hospodárstva a programov pre samosprávy. K skupine sa pripojili Lászlo Gyurovszky, ktorý sa neskoršie stal ministrom pre regionálnu politiku a Zsolt Simon, ktorý sa stal ministrom pôdohospodárstva. Činnosť týchto ľudí vyšetrovala aj SIS a v niektorých regiónoch Južného Slovenska týchto ľudí volajú „pán 20-tich percent“. Obdobnú prezývku získal aj Bugárov novodobý poradca Frederik Buza, ktorého 6. júla 2011 tak zbili traja neznámi páchatelia, že musel byť odkázaný na nemocničné ošetrenie tri dni. Najznámejšími cieľovými osobami však boli Oskar Világi, ktorý jedného času bol členom vedenia alebo dozorných rád až 12 firiem, resp. štátnych inštitúcií – od zdravotnej poisťovne Apollo, cez funkciu generálneho riaditeľa Slovenských železníc po Slovnaft. Neskoršie sa tak posilnila jeho pozícia až sa hovorilo, že on velí aj Bugárovi. Je pozoruhodné aj to, že tento pán v roku 2011 nedostal bezpečnostnú previerku NBÚ, predtým bol preverovaný aj SIS. Predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Transpetrolu sa stal Štefan Czucz, počas pôsobenia ktorého došlo k predaju Transpetrolu. Spolu s Világim a s pomocou Bugára zariadili aj predaj Slovnaftu, aj IRB, vo všetkých prípadoch išlo o vysoké provízie na úrovni niekoľko sto miliónov Sk. Világi, Czucz a Bugár sa tak stali najbohatšími Maďarmi na Slovensku spolu s Františkom Hideghétym, bývalým generálnym riaditeľom Slovenského pozemkového fondu. Okrem dobrých ekonomických kontaktov mali dobré vzťahy aj s médiami a vydavateľmi médií, ale aj s bezpečnostnými zložkami SR. Jaroslav Spišiak bol pred roku 2006 viceprezidentom Policajného zboru SR a je od roku 2010 prezidentom PZSR. Medzitým bol však bezpečnostným šéfom Slovnaftu pod vedením Oskara Világiho. Nie sú nezaujímavé aj ich kontakty na Dobroslava Trnku, bývalého generálneho prokurátora. Majetkové pomery, firmy a sociálna sieť väzieb ľudí okolo Bugára boli zmapované foaf.sk, z ktorého vyplýva, že Oskar Világi, Béla Bugár, Štefan Czucz, František Hideghéty a László Szigeti patria k najbohatším ľuďom na Slovensku. V Šamoríne, na konci ulici Pomlejská, kde býva aj Béla Bugár, sa nachádzajú na enormne veľkých pozemkoch tri kaštiele. V prvom býva Štefan Czucz, v druhom František Hideghéty a tretí je momentálne prázdny. Čaká na svojho majiteľa, ktorým bude podľa Šamorínčanov Béla Bugár. Agentúra urobila na základe údajov z obchodného registra SR, daňového úradu SR a Sociálnej poisťovne prehľad majetkov najbohatších maďarských politikov na Slovensku.

Sú nimi: Béla Bugár, ktorý vlastní firmu BB & G sro. Firmy, s ktorými má úzke kontakty (83-100%): KABA Trade sro., Pro Media Studio sro, PARCUS as. Podľa údajov Agentúry k osobe Bélu Bugára a jeho manželky je najbližší podnikateľ bývalý riaditeľ SMK Péter Vörös (98%). Firma Bélu Bugára má väzbu na ďalších 16 firiem (5%-16%), napr: Poľnohospodárske stavby as., ASTRAS sro., Studio Camadeo sro., Transpetrol as., TSC Capital Consulting atď. Celkové informácie tu: Zsolt Simon, ktorý vlastní firmy AGS s.r.o., AGROTRADE, sro. Blízke firmy: 100% firmy: Coburg sro., Agroobchod-Družstvo (údajne sa ruší), Agropex sro. Na 45% ďalších 5 firiem. Podľa foaf.sk najbližší človek k Zsoltovi Simonovi je (100%) Peter Polóni. Viac: Tibor Bastrnák, ktorý vlastní firmy MEDIFIT sro., PEDIATER BE sro., KVADRÁL sro. Blízke firmy medzi 71%-100% : Regionálna správa a údržba ciest Komárno Rt., PEDIATER PLUS sro., MEDCom sro., COM-therm, sro. Viac: Gábor Gál, ktorý vlastní firmy Dodak sro., Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta a.s., GAVE a.s. Blízke firmy medzi 50-100%: Kordo, s.r.o., Nemocnica s poliklinikou Skalica Rt. Dlžník. Ďalších 51 firiem medzi 14%-44%. Viac: László Solymos, ktorý vlastní firmy GRAVEL Land sro, SLOMIK sro., Dôstojná as., BLUE FASHION sro. Ďalších 22 blízkych firiem okolo 50%, napr. SportLand sro., Development Hubice, sro., Spirit Slovakia sro. Viac: Elemír Jakab, ktorý vlastní podiel vo firmách Zemplínska juhovýchodná vodárenská spoločnosť, as. , AGROSPOLOČNOSŤ sro., Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, EMI, sro Veľké Raškovce, Východoslovenská energetika as. Viac tu: Péter Vörös, ktorý vlastní sBélom Bugárom Pro Media Studio, sro., BB & G, sro., PARCUS, as. atď. Viac: Igor Sidor, ktorý vlastní firmy: V.O.D.S. – Eko sro., V.O.D.S. – Eko, as., .A.S.A. – V.O.D.S. SANÁCIE, sro., End side trade, sro., Perínsky rybársky klub, sro., MEDIM sro. Strážske a ostatné si nájdite sami.


https://blogerskenoviny.home.blog/2019/02/18/2031/