Župné voľby 2017 Politické Kauzy Hlasovania v NRSR Politické Dianie Pridať kauzu Koho voliť Kontakt


Sklárne Poltár – podnikanie podľa Fica


Smer

12 000 000€

05/2014

Poórove sklárne dostali takmer 12-miliónovú dotáciu. Presne takto si socialisti predstavujú podnikanie – firma blízka mecenášovi SMERu získa pokútnym spôsobom podnik v úpadku, nasľubuje hory doly a dostane milióny na investičnej pomoci.

Spoločnosť Slovglass Poltár bola v úpadku a správca úpadcu Ladislav Kokavec vyhlásil na dňa 17. septembra výberové konanie na predaj časti podniku. Ponuky mali byť doručené do 12:00.

Podľa očitého svedka zišiel správca konkurznej podstaty L. Kokavec asi štvrťhoďku pred 12-dou do auta k „poórovcom“, zrejme si s nimi chcel pokecať o počasí. Každopádne pár minút neskôr zložili poórovci 455 tisíc eur na účet správcu ako 50 percentnú zálohu na kúpnu cenu, čo bolo len o 5 tisíc eur viac, ako zložil majiteľ nemeckej firmy German Crystal.

Samotná kúpne cena bola síce v zalepenej obálke a teda ju nikto nevedel. Ale keďže podmienka bola zložiť „najmenej 50 percent navrhovanej ceny“, mohla byť ponúknutá cena maximálne dvojnásobok zálohy. Výška zálohy sa už nenachádza v zalepenej obálke, ale na účte správcu Kokavca. A tak získali Poórovci sklárne v Poltári a minister hospodárstva považoval úlohu zo 6.6.12 zrejme za splnenú.


http://ekonomika.sme.sk/c/7194974/poorove-sklarne-dostanu-takmer-12-milionovu-dotaciu.html
http://slovenskapolitika.sulik.sk/sklarne-poltar-podnikanie-podla-fica/