Župné voľby 2017 Politické Kauzy Hlasovania v NRSR Politické Dianie Pridať kauzu Koho voliť Kontakt


Martin Fecko (OĽANO) pozemkový zemepán východu


Obyčajní ľudia

0€

05/2020

Keď si otvorite katasterportal.sk a tam vyplnite údaje podľa tejto predlohy, date search(hľadať) vyhodí vám pozemky vo vlastníctve Martina Fecka.Bydlisko má v obci Nižna Šebastová, jeho manželka sa volá Mária, rodená Tomková, je ženatý, má 2 deti.

V roku 2020 znovu zvolení za poslanca NRSR:Ak si dáte priezvisko Fecko do ŠTB vyhľadaváča, nájdete tam viacero osôb:


Fecko stal pri zrode OĽANO, tvoril najvyššie postavených členov v OĽANO, po boku rodiny Matovičovych: Jozef Viskupič (bratranec I. Matoviča), Erika Jurinová (sesternica). Tvorí aj tú povestn štvorku členov klubu OĽANO.
Chce ľudí viac šacovať, že by skúsenosti predkov z ŠTB?
https://glob.zoznam.sk/rozhovor-zakladatel-olano-fecko-ludi-ktori-k-nam-budu-chciet-vstupit-si-budeme-viac-sacovat/Jeho susedmi sú Marek, Anton Fecko.

O Feckovi sa píše v komentároch, že za roky jeho pôsobenia v politike neurobil nič pre ľudí, alebo nič z čoho by nemal profit.
Citujem:
Naštartoval proces likvidácie futbalového ihriska v Nižnej Šebastovej a aktívne sa na ňom podieľal. Údajne zastupoval ústavné právo vlastníkov. Zadarmo? Výsledok všetci poznáme. Tam, kde by iní chodili už po kanáloch, pán Ing. Fecko ešte len začína. Neschopnosť premení na cnosť a pasuje sa do úlohy záchrancu šebešského ihriska či futbalu. Pokúša sa niektorých vlastníkov obrať o ich pozemky pod ihriskom. S ostatnými v mene Občianského združenie NNŠ uzatvára nevýhodné a nevypovedateľné nájomné zmluvy na dvadsať rokov. Za pár drobných! Paradoxne mu na to mnohí naleteli, lebo mu dôverovali. Toto je zastupovanie práv vlastníkov? Asi ťažko!

A to nie je zďaleka všetko. Návrh na túto lokalitu (zmenu v územnom pláne) podalo Občianske združenie Naša Nižná Šebastová, ktorého členom je aj Ing. Fecko. Nie mestskí poslanci, ale práve Ing. Fecko navrhol túto lokalitu (pri čističke odpadových vôd) na futbalové ihrisko! Teraz schizofrenicky bojuje proti vlastnému návrhu a systematicky klame obyvateľov Nižnej Šebastovej. Tí, čo ho poznajú vedia, že neurobí buď nič, alebo ešte väčšiu škodu.

Poslanec Marek Jaš píše o Feckovi:
Poslanec NR Fecko ako splnomocnená osoba dáva podpisovať starším ľudom, ktorí mu veria, nevýhodné nájomné zmluvy na pozemky na starom futbalovom ihrisku, ktoré sú v zadnej časti, kde nie je oficiálna prístupová komunikácia. Tieto zmluvy sú z právneho hľadiská hodnotené ako nevyvážené, sú podpísané na dobu 20 rokov a sú nevypovedateľné, kým nájomca ( NNŠ – poslanec a kandidát na poslanca do VUC Fecko ) túto zmluvu neporuší. Ďalej tento spravodlivý poslanec dal podpísať neidentifikovateľnú zmluvu, podľa potvrdených informácii opitému majiteľovi 149m2 pôdy na starom ihrisku, čím ho o tento kúsok pôdy obral .

Fecko podpisoval podľa diskusie s občanmi nevýhodné zmluvy:
moja suseda zo Šebastovej mu tiež naletela a podpísala mu nájomnú zmluvu na svoj pozemok na 20r. za prd ... ... ... chudera s manželom mu verila a ani nevedeli, že mu podpisujú nevypovedateľnú zmluvu...

Pán Fecko je aj poslancom VÚC za strany SaS, OĽANO, KDH:
https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/zastupitelstvo/poslanci/poslanci-2017-2022/fecko-martin.html

Pred niekoľkými dňami sa chválil, že prešiel jeho poslanecký návrh, aby maximálna doba nájmu pôdy bola 15 rokov. No on sám dal pre niekoľkými mesiacmi podpísať starým ľuďom takmer nevypovedateľné zmluvy na prenájom pôdy na 20 rokov. V jednom prípade dokonca prehovoril psychicky chorého Ladislava a jemu dal podpísať zmluvu na prenájom pôdy na dobu neurčitú - ale minimálne na 15 rokov a zadarmo. “Manžel sa v tom čase psychicky liečil, navyše bol opitý,” krútila hlavou Mária (44). Ako náhradu núka Fecko prenajímateľovi za niekoľkoročný bezplatný nájom skutočne zaujímavú kompenzáciu. V zmluve ju uvádza ako priamu reč darcu: "Pokiaľ dôjde k oživeniu športoviska vznikne aj klub, čo by som si túžobne prial, tak myslím si, že vystavenie jednej bezplatnej rodinnej permanentky by bola adekvátna satisfakcia. V závere zmuvy je aj neštandardný dodatok, že "tento prejav vôle sa záväzne vzťahuje aj na ďalších mojich právnych nástupcov bez časového obmedzenia".
Ako pred tristo rokmi
Zmluva je navyše spísaná takým štýlom, že - povedané nadsadene - ani za Márie Terézie sa také formulácie nepoužívali a v dnešných časoch vyznievajú poriadne smiešne. Veď posúďte sami, aké výrazy používal. Napríklad "majúc v hlbokej úcte úžasné dedičstvo, ktoré nám tu zanechali naši predkovia na športovom poli...", "uvedomujúc si zodpovednosť za ďalšie generácie, ktoré prídu po nás, aby mohli doma športovať a rozvíjať svoje talenty Pánom Bohom nám ľuďom dané" alebo "tak nám nižnošebešťanom Pán Boh na športovom poli do budúcna pomáhaj" či "dané pre pamäť budúcich generácií roku Pána 2016".
https://www1.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/ksefty-pana-poslanca-parlamente-slusneho-doma-chrapuna


Pán Fecko má vo vlastnictve okolo 200 pozemkov, podielov. Skutočne obyčajný človek, kde na to nabral peniaze, by mohla preveriť NAKA.
nehnuteľný majetok:

TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie SENNÉ; číslo parcely: EKN 1109/146; LV č. 1109; podiel: 1/1
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 1946; LV č. 518; podiel: 5/64
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 1947; LV č. 518; podiel: 5/64
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 1948; LV č. 518; podiel: 5/64
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 1949; LV č. 518; podiel: 5/64
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE.; číslo parcely: EKN 718/43; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie HANIGOVCE; číslo parcely: EKN 563/1; LV č. 671; podiel: 2/12
LESNÉ POZEMKY ; kat. územie PODHRADÍK ; číslo parcely: CKN 399; LV č. 451; podiel: 8/238
LESNÉ POZEMKY; kat. územie TATRANSKÁ LOMNICA; číslo parcely: EKN 1945; LV č. 701; podiel: 5/64
LESNÉ POZEMKY; kat. územie TATRANSKÁ LOMNICA; číslo parcely: EKN 1950; LV č. 701; podiel: 5/64
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 951/2; LV č. 314; podiel: 3/128
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 952/1; LV č. 314; podiel: 3/128
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 952/2; LV č. 314; podiel: 3/128
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 953/1; LV č. 314; podiel: 3/128
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 953/2; LV č. 314; podiel: 3/128
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 949/1; LV č. 314; podiel: 3/128
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 949/2; LV č. 314; podiel: 3/128
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 950/1; LV č. 314; podiel: 3/128
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 950/2; LV č. 314; podiel: 3/128
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 951/1; LV č. 314; podiel: 3/128
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/76; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/77; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/78; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 718/20; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 718/42; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/29; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/30; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE ; číslo parcely: EKN 716/31; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/32; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/33; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE ; číslo parcely: EKN 716/24; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/25; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/26; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/27; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/28; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/71; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/72; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/73; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/74; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/75; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/35; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/36; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/37; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/38; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/70; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 440/2; LV č. 172; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 440/3; LV č. 172; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 440/4; LV č. 172; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 440/5; LV č. 172; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 1184/1; LV č. 716; podiel: 3/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 278/2; LV č. 427; podiel: 3/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 279; LV č. 427; podiel: 3/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 122/1; LV č. 223; podiel: 7/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 122/2; LV č. 223; podiel: 7/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 440/1; LV č. 172; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 56; LV č. 426; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 1184/2; LV č. 716; podiel: 3/16
LESNÉ POZEMKY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 1624/4; LV č. 630; podiel: 5/16
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 1271; LV č. 423; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 1272; LV č. 423; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 55; LV č. 426; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 902/3; LV č. 224; podiel: 3/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 903; LV č. 224; podiel: 3/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 917/1; LV č. 424; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 918/3; LV č. 424; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 919; LV č. 424; podiel: 1/2
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 467/3; LV č. 425; podiel: 7/16
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 467/5; LV č. 425; podiel: 7/16
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 467/6; LV č. 425; podiel: 7/16
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 467/7; LV č. 425; podiel: 7/16
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 467/8; LV č. 425; podiel: 7/16
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 465/1; LV č. 471; podiel: 7/16
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 124/2; LV č. 226; podiel: 3/16
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 1271; LV č. 423; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 1272; LV č. 423; podiel: 1/4
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 467/2; LV č. 425; podiel: 7/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 466/2; LV č. 227; podiel: 5/16
LESNÉ POZEMKY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 1624/2; LV č. 227; podiel: 5/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 1625/2; LV č. 227; podiel: 5/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 1626/2; LV č. 227; podiel: 5/16
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 1706/1; LV č. 227; podiel: 5/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 51; LV č. 470; podiel: 3/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 52; LV č. 470; podiel: 3/8
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 53; LV č. 470; podiel: 3/8
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 54; LV č. 470; podiel: 3/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKÚSY; číslo parcely: EKN 464/1; LV č. 227; podiel: 5/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/19; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/20; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/21; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/22; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/23; LV č. 1319; podiel: 2/12
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: CKN 131; LV č. 690; podiel: 6/144
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: CKN 262/4; LV č. 694; podiel: 3/36
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: CKN 265/12; LV č. 746; podiel: 6/144
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 583/4; LV č. 1147; podiel: 2/12
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 584/1; LV č. 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie TERŇA ; číslo parcely: CKN 434/26; LV č. 643; podiel: 1/2
MAŠTAĽ, KONIAREŇ, ŠOPA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: CKN 265/7; LV č. 689; podiel: 3/36
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: CKN 265/7; LV č. 689; podiel: 3/36
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: CKN 265/1; LV č. 689; podiel: 3/36
SYPANEC; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: CKN 131; LV č. 1302; podiel: 6/144
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 704/50; LV č. 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 704/51; LV č. 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 714/20; LV č. 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 714/24; LV č. 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 714/25; LV č. 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 584/11; LV č. 1147; podiel: 2/12
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 587/2; LV č. 1147; podiel: 2/12
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 587/3; LV č. 1147; podiel: 2/12
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 587/6; LV č. 1147; podiel: 2/12
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 587/7; LV č. 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie TERŇA; číslo parcely: CKN 532/2; LV č. 1154; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie TERŇA; číslo parcely: CKN 532/3; LV č. 1154; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie TERŇA; číslo parcely: CKN 434/5; LV č. 1154; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie TERŇA; číslo parcely: CKN 434/7; LV č. 1154; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie TERŇA; číslo parcely: CKN 434/15; LV č. 643; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ; číslo parcely: EKN 825/3; LV č. 2132; podiel: 254/1920
ORNÁ PÔDA; kat. územie NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ; číslo parcely: EKN 285/1; LV č. 2345; podiel: 8/238
ORNÁ PÔDA; kat. územie NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ; číslo parcely: EKN 285/2; LV č. 2345; podiel: 8/238
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie ĽUBOTICE; číslo parcely: CKN 1264; LV č. 2264; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie SOLIVAR; číslo parcely: CKN 3584/20; LV č. 2617; podiel: 1/3
RODINNÝ DOM; kat. územie NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ; číslo parcely: CKN 2518; LV č. 1294; podiel: 1/2
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ; číslo parcely: CKN 2518; LV č. 918; podiel: 1/1
ZÁHRADY; kat. územie NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ; číslo parcely: CKN 2519; LV č. 918; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ; číslo parcely: CKN 2836; LV č. 2198; podiel: 23/516
ORNÁ PÔDA; kat. územie NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ; číslo parcely: CKN 2837; LV č. 2240; podiel: 1/2
LESNÉ POZEMKY ; kat. územie TERŇA; číslo parcely: EKN 560; LV č. 870; podiel: 1/370
LESNÉ POZEMKY; kat. územie TERŇA; číslo parcely: EKN 568/29; LV č. 870; podiel: 1/370
LESNÉ POZEMKY; kat. územie TERŇA; číslo parcely: EKN 568/30; LV č. 870; podiel: 1/370
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie TERŇA; číslo parcely: EKN 565/1; LV č. 870; podiel: 1/370
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie TERŇA; číslo parcely: EKN 562; LV č. 1014; podiel: 1/370
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY ; kat. územie BABIN POTOK; číslo parcely: CKN 147/3; LV č. 232; podiel: 1/2
LESNÉ POZEMKY; kat. územie BABIN POTOK; číslo parcely: CKN 141/3; LV č. 232; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie TERŇA ; číslo parcely: EKN 190/2; LV č. 643; podiel: 1/2
LESNÉ POZEMKY; kat. územie TERŇA; číslo parcely: CKN 486/3; LV č. 1065; podiel: 1/1
LESNÉ POZEMKY; kat. územie TERŇA; číslo parcely: CKN 460/3; LV č. 869; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/34; LV č. 1213; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 587/10; LV č. 1159; podiel: 112/720
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 704/49; LV č. 1159; podiel: 112/720
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 707/19; LV č. 1159; podiel: 112/720
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 709/3; LV č. 1159; podiel: 112/720
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/79; LV č. 1208; podiel: 2/12
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 731/1; LV č. 1208; podiel: 1/12
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 731/2; LV č. 1208; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 714/21; LV č. 1213; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 714/23; LV č. 1213; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/13; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/14; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/16; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/17; LV č. 1319; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/18; LV č. 1319; podiel: 2/12
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/3; LV č. 1159; podiel: 112/720
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 717; LV č. 1159; podiel: 112/720
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 718/1; LV č. 1159; podiel: 112/720
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 718/2; LV č. 1159; podiel: 112/720
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 720; LV č. 1159; podiel: 112/720
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 712/25; LV č. 1208; podiel: 1/12
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 714/19; LV č. 1208; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 714/22; LV č. 1208; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 714/32; LV č. 1208; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/7; LV č. 1208; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 714/31; LV č. 1147; podiel: 2/12
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 714/33; LV č. 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 714/34; LV č. 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 714/35; LV č. 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/1; LV č. 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 714/26; LV č. 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 714/27; LV č. 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 714/28; LV č. 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 714/29; LV č. 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 714/30; LV č. 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/10; LV č. 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/11; LV č. 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/12; LV č. 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 584/10; LV č. 1152; podiel: 112/720
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 718/18; LV č. 1260; podiel: 9/30
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/2; LV č. 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/5; LV č. 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/6; LV č. 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/8; LV č. 1147; podiel: 2/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie ČERVENICA PRI SABINOVE; číslo parcely: EKN 716/9; LV č. 1147; podiel: 2/12
hnuteľný majetok, majetkové právo alebo iná majetková hodnota, existujúce záväzky, ktorých menovitá hodnota, bežná cena alebo peňažné plnenie presahuje 35-násobok minimálnej mzdy:
https://verejne.digital/profil/533
https://presov.korzar.sme.sk/c/5845237/matej-si-uziva-petanque-valova-vynovila-fasadu.html
https://pis.sk/diskusia/4225/smer_acke_pole_v_sebastovej_za_700_000_21_000_000sk/
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=FeckMart