Župné voľby 2017 Politické Kauzy Hlasovania v NRSR Politické Dianie Pridať kauzu Koho voliť Kontakt


Neporaziteľná firma Star EU, a.s.


Smer

1 440 141€

11/2014

Sedemdesiat tendrov, jeden víťaz. Taký je výsledok analýzy verejného obstarávania externého manažmentu na projekty miest a obcí financované z fondov Európskej únie. Desiatky starostov Smeru čerpali eurofondy s pomocou spoločnosti, ktorú im poradilo vedenie. Smer odporučil firmu, starostovia poslúchli.

K mestám, kde kontroverzná poradenská firma Star EU vyhrávala po odporučení stranou Smer najviac tendrov, patria podľa štúdie, ktorú publikoval Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, aj PIEŠŤANY. To všetko boli ale relatívne malé tendre, každý do 30 tisíc eur.
Následne každý jeden veľký tender na stavebné práce (od 600 tisíc po 1,6 milióna eur), ktorý bol financovaný z eurofondov, robila pre Piešťany sesterská firma od Star EU s pekným názvom Tender Profit.

Miliónový tunel

Vďaka víťazstvám v sedemdesiatich verejných obstarávaniach získala firma Star EU, a.s. 70 zákaziek v celkovej hodnote 1 440 141,32 EUR s DPH. V priemere to predstavuje 2,18% z celkových oprávnených nákladov na 70 projektov financovaných z fondov EÚ, zo štátneho rozpočtu SR a rozpočtov miest a obcí. Na prvý pohľad sa to môže zdať zanedbateľná suma.
V porovnateľnom projekte, ktorý uvádzame v tejto správe (Nová Baňa) však náklady na externý projektový manažment dosiahli iba výšku 0,7% z celkových oprávnených nákladov na projekt.
Ak vychádzame z predpokladu, že by v uvedených 70 projektoch bolo uskutočnené verejné obstarávanie podobne ako v meste Nová Baňa a služby externého projektového manažmentu by sa podarilo vytendrovať za sumy na úrovni 0,7% z celkových oprávnených nákladov, išlo by o sumu iba 462 060,35 EUR (s DPH). Ušetrená suma by bola takmer milión eur (presnejšie 978 080,98 EUR s DPH).
Vzhľadom na to, že aj piata najvyššia ponuka vo verejnom obstarávaní služieb externého manažmentu v meste Nová Baňa bola iba vo výške 0,84% z celkových oprávnených nákladov na projekt, nie je očakávaná úspora takmer milión eur prehnaná. Pritom musíme zdôrazniť, že spomínaných 70 projektov je iba zlomkom z celkového počtu projektov realizovaných na Slovensku s finančnou podporou fondov EÚ.
http://www.monitoringfondov.eu/article.php?star-eu