Župné voľby 2017 Politické Kauzy Hlasovania v NRSR Politické Dianie Pridať kauzu Koho voliť Kontakt


Drahý dokument o zamestnanosti, nepoužiteľný v praxi.


Smer

160 000€

12/2014

Ambícia ministra práce Jána Richtera ozdraviť trh práce dosiahla svoj vrchol. V rukách má totiž štúdiu s názvom Národná stratégia zamestnanosti, ktorá je výsledkom desaťmesačného snaženia Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Za projekt zaplatil príspevkovej organizácii svojho rezortu celkovo 160-tisíc eur.

Podľa štúdie si Slovensko stanovilo cieľ dosiahnuť do roku 2020 úroveň zamestnanosti 72 percent. Dnes je to okolo šesť až sedem percent menej.

Opatrenia, ktoré by mali pomôcť splniť métu, vyčíslili autori dokumentu na vyše 10 000 000 000 € slovom desať miliárd eur.

A ako by to malo vyzerať v praxi? Pre lepšiu ilustráciu treba niektoré „opatrenia“ vymenovať: „podporovať“ udržateľnú samostatnú zárobkovú činnosť, „priorizovať“ rozvoj sociálnej ekonomiky – ľudsky povedané návrat k sociálnym podnikom, „priorizovať“ podporu tvorby pracovných miest v sektoroch a regiónoch, ktorých obnova a rozvoj vytvoria predpoklady na zvýšenie ich príspevku k ekonomickému rastu, „pripraviť“ programy v súlade s prechodom na zelené hospodárstvo, „monitorovať“, vyhodnotiť a prípadne rozšíriť zavedené zníženie odvodového zaťaženia zamestnávateľov a mnoho ďalších.

Hľadať konkrétne riešenia v 80-stranovej strategickej štúdii sa neoplatí. Všetko sú len všeobecné, verejne známe frázy, ktoré sa v slovenskom priestore opakujú roky.


http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2014/cislo-49/richter-objavil-ameriku-za-160-tisic.html