Župné voľby 2017 Politické Kauzy Hlasovania v NRSR Politické Dianie Pridať kauzu Koho voliť Kontakt


SMER prijal akčný plán, ktorý môže byť zneužitý k potláčaniu práv heterosexuálnych osôb a naopak zvýhodňovaniu LGBTI


Smer

0€

10/2015

Strana SMER, hrajúca kresťanské a konzervatívne divadlo začína výrazne podporovať, až zvýhodňovať LGBTI oproti heterosexuálnym párom. Akčný plán prijatý na rok 2016-2019 obsahuje množstvo kontroverzných cieľov, ktoré môžu viesť k vyhrážaniu a zneužívaniu postavenia LGBTI voči heterosexuálnym párom. Nehovoriac o tom, že na propagáciu LGBTI budú zo štatného rozpočtu, teda z peňazí daňových poplatníkov vyhodené obrovské peniaze na propagáciu možno max. 3% menšiny...resp. jej zvýhodňovanie. Čo by sme mohli označiť ako xenofóbiu voči väčšine a taktiež delenie ľudí podľa určitých charakteristik.

viac tu:
https://www.postoj.sk/6300/stat-ukazal-plan-pre-lgbti-ludi-pozrite-sa-co-navrhuju
Kontroverzné veci však neskrýva len akčný plán. Koncom augusta schválila vláda novelu Trestného zákona, ktorá pridáva osobitný motív spáchania trestného činu z nenávisti z dôvodu pohlavia alebo rodu. Parlament o tom ešte nehlasoval.

Sexuálna orientácia ako možný osobitný motív spáchania trestného činu z nenávisti sa dostala do Trestného zákona ešte pri novelizácii v roku 2013.

Čo navrhuje akčný plán pre LGBTI:
Prostredníctvom dotačného systému MK SR podporovať kultúrne aktivity zamerané na predchádzanie predsudkov a stereotypov voči LGBTI ľuďom a na zvyšovanie povedomia verejnosti o živote LGBTI ľudí. (priebežne)
Pripraviť návrh etických štandardov a odporúčaní pre masmédiá pri publikovaní informácií o sexuálnej orientácii a rodovej identite. (31. december 2016)
Analyzovať pedagogické osnovy, metodiky a odporúčané učebné materiály a v prípade potreby odstrániť materiály podnecujúce k homofóbii a transfóbii a navrhnúť materiály poskytujúce vhodné objektívne informácie o LGBTI ľuďoch, sexuálnej orientácii a rodovej identite. (30. jún 2017)
Vypracovať modelové situácie a odhad ich možného finančného dopadu sociálnych dávok na štátny rozpočet v prípade právneho uznania párov rovnakého pohlavia. (30. jún 2017)
Vypracovať analýzu právneho postavenia nezosobášených párov vrátane párov rovnakého pohlavia, identifikovať bariéry, s ktorými sa stretávajú pri zabezpečovaní svojich práv a v prípade potreby navrhnúť potrebné legislatívne opatrenia. (do 30. júna 2017)
V spolupráci s ministerstvom spravodlivosti viesť samostatnú evidenciu trestných činov spáchaných s osobitným motívom nenávisti pre sexuálnu orientáciu. (30. jún 2017)
Zahrnúť medzi osobitné motívy trestných činov aj spáchanie trestného činu z nenávisti pre rodovú identitu a rodové prejavy. (30. jún 2017)
Rozšíriť zoznam skutkových podstát trestných činov zahŕňajúcich nenávistné verbálne prejavy o homofóbne a transfóbne nenávistné verbálne prejavy. (30. jún 2017)


https://www.postoj.sk/6300/stat-ukazal-plan-pre-lgbti-ludi-pozrite-sa-co-navrhuju