Župné voľby 2017 Politické Kauzy Hlasovania v NRSR Politické Dianie Pridať kauzu Koho voliť Kontakt


Pred rokom Fico otváral nový závod v Prakovciach. Dnes už nefunguje


Smer

9 940 000€

01/2015

Ministerstvo hospodárstva v roku 2013 prišlo s nápadom darovať firme v Prakovciach 9,94 milióna eur. Z nej doteraz firma celkovo vyčerpala dva milióny na nákup majetku a 1,2 milióna na vytvorenie nových pracovných miest, teda celkovo 3,2 milióna eur.

Podmienkou štátnej pomoci však bolo, že udržia výrobu a vytvorené pracovné miesta minimálne päť rokov, čo už teraz nespĺňajú, lebo vo fabrike robí menej ľudí ako pred dotáciou. Napriek tomu ministerstvo hospodárstva o zrušení zmluvy o dotácii neuvažuje.

„Prijímateľ sa zaviazal, že vytvorí v priamej súvislosti s investičným zámerom minimálne 350 nových pracovných miest do konca roku 2014. Na základe ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru podanej na Ministerstvo hospodárstva SR dňa 30. januára 2015 prijímateľ investičnej pomoci vytvoril 413 nových pracovných miest,“ konštatuje hovorkyňa rezortu hospodárstva Miriam Žiaková.

Vtip je v tom, že po podaní výročnej správy firma začala hromadne prepúšťať. Takže prakticky podľa ministerstva hospodárstva im stačilo nabrať ľudí a obratom ich prepustiť. Navyše, firma podľa internetovej stránky dlhuje Sociálnej poisťovni na odvodoch aktuálne 121-tisíc eur. Fabriku zatvárajú!!


http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/pred-rokom-fico-otvaral-novy-zavod-prakovciach-dnes-nefunguje.html