Župné voľby 2017 Politické Kauzy Hlasovania v NRSR Politické Dianie Pridať kauzu Koho voliť Kontakt


Kaštieľ pri Nitre je na predaj


Smer

1/2016

Kaštieľ, ktorý je od Nitry vzdialený približne tri kilometre, sa nachádza v katastrálnom území Nitrianskych Hrnčiaroviec. Obchodnú verejnú súťaž Agrokomplex vyhlásil ešte 17. decembra 2015, ponuky môžu záujemcovia predkladať do 15. januára. Agrokomplex si tak na predaj nehnuteľností zvolil čas, keď majú ľudia dovolenky a oddychujú, takže sa o dianie veľmi nezaujímajú. Na obhliadku priestorov majú záujemcovia dva dni.

Rozhodujúcim faktorom pri posudzovaní súťažných návrhov je ponúknutá kúpna cena. Minimálna cena nehnuteľností je podľa znaleckého posudku stanovená na 935 500 eur bez DPH. Kúpna cena s víťazom bude uzatvorená až po udelení predchádzajúceho súhlasu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré je zriaďovateľom štátneho podniku Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra. Ministerstvo patrí pod Ľubomíra Jahnátka, ktorý v Nitrianskych Hrnčiarovciach neďaleko predávaného kaštieľa aj býva.

Podobný scenár sa v súvislosti s predajom majetku Agrokomplexu odohral v lete 2014. V tom čase bol riaditeľom František Ďurkovič, ktorého neskôr z funkcie odvolali a nahradil ho Eduard Krcho. Predávaným majetkom bola oravská koliba, aranžérske dielne a sklad, na predkladanie ponúk mali záujemcovia len dva týždne a na obhliadku nehnuteľností iba jeden deň.

O informácie sme požiadali aj ministerstvo, ktoré nás odkázalo na Agrokomplex. Chceli sme preto položiť otázky riaditeľovi Agrokomplexu, no v pondelok 4. januára tam nikto nebol. Ako inak.

Za veľké peniaze (peniaze daňových poplatníkov) sa kaštieľ zrekonštruoval. Zrazu je tento kaštieľ prebytočný majetok, kto o tom rozhodol?