Župné voľby 2017 Politické Kauzy Hlasovania v NRSR Politické Dianie Pridať kauzu Koho voliť Kontakt


Sulík nehanobí len rodinu, ale nevadí mu ani hanobenie národa


Sloboda a Solidarita

0€

06/2016Sulikovi nevadí symbol Slovenska v uzavretom znaku symbolizujúcom žensku vagínu. Nie je to však prvý prestrelok Sulika, pózoval aj s tričkom JBMNT Rodina. Týmto len potvrdzuje svoj protislovenský postoj a môžme povedať, že sa podieľa na hanobení národa.
Sulík ako verejný činiteľ má vyzvať osobu, ktorá hanobí národ a upozozrniť - ak neposlúchne volať políciu SR. Na fotke pózuje s osobou, ktorá dala zakryť dvojkríž na soche Svätopluka na Bratislavskom hrade.


Zo zákona:
Hanobenie národa, rasy a presvedčenia
§ 198
ods. 1: „ Kto verejne hanobí
a) niektorý národ, jeho jazyk alebo niektorú rasu, alebo
b) skupinu obyvateľov republiky pre ich politické presvedčenie, vyznanie, alebo preto, že sú bez vyznania,

potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.“
ods. 2: „ Odňatím slobody až na tri roky sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 najmenej s dvoma osobami.“


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1127867583936051&set=a.782802031775943.1073741833.100001384597573&type=3&theater