Župné voľby 2017 Politické Kauzy Hlasovania v NRSR Politické Dianie Pridať kauzu Koho voliť Kontakt


Mihál podporuje zvýšovanie veku odchodu do dôchodku


Sloboda a Solidarita

0€

06/2016

Pán Mihál má trošku popletené priority. Snaži sa šetriť štátny rozpočet uberaním peňazí ľuďom. Je choré, aby si niekto mohol myslieť, že dokáže pracovať v 70tke a až potom môže dostávať dôchodok. Ale aj takíto chorí ľudia existuju medzi odborníkmi.
Odporúčam podobným " odborníkom" prejsť si štatistiky chorobnosti, kedy ľudia už od 50tky majú problémy s chrbtickou a nedokážu sa hýbať. Kdežto už po 60tke u mnohých nastupujú závažnejšie ochorenia. Je choré od týchto ľudí očakávať, že majú pracovať...

Bolo by dobré, keby sa pán Mihál radšej sústredil na šetrenie, napríklad ako zamedziť podvodným invalidným dôchodkom, vdovským, sirotským. Na jednej strane podporuje príchod a dotácie imigrantov a na strane druhej tým, čo si to zašlúžia najviac - naší rodičia a starí rodičia...tým nechce dať nič.


https://www.youtube.com/watch?v=nvx27mO5nqA