Župné voľby 2017 Politické Kauzy Hlasovania v NRSR Politické Dianie Pridať kauzu Koho voliť Kontakt


Štandardným politikom je ochrana obyvateľov pred neprispôsobivými osobami ľahostajná


Sme rodina , Slovenská Národná Strana , Most - Híd , Sloboda a Solidarita , Ľudová Strana Naše Slovensko

09/2016

Z dielne Sme Rodina vyšiel návrh zákona, ktorého cieľom je posilnenie ochrany obyvateľov Slovenskej republiky a ich majetku a majetku obce pred neprispôsobivými osobami. Za neprispôsobivé chovanie je všeobecne považované také správanie sa človeka, ktoré nerešpektuje všeobecne záväzné právne a morálne normy spoločenského správania sa.

Návrh zákona zavádza definíciu neprispôsobivej osoby, ktorou je práceschopný občan, ktorý dlhodobo nepracuje alebo je dlhodobo nezamestnaný, nemá iný zdroj príjmov okrem sociálnych dávok, nepodniká, nepripravuje sa na budúce povolanie, prijal z verejných zdrojov viac finančných prostriedkov vo forme sociálnych dávok, ako do verejných zdrojov prispel vo forme odvodov a daní a v období posledných piatich rokov opakovane spáchal trestný čin ublíženia na zdraví, lúpeže, krádeže...

Ako záleží štandardným politikom na ochrane občanov SR pred neprispôsobivými osobami?
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasklub&ID=37635
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=205