Župné voľby 2017 Politické Kauzy Hlasovania v NRSR Politické Dianie Pridať kauzu Koho voliť Kontakt


Štátne lesy obchodujú s podozrivou firmou


Smer , Slovenská Národná Strana , Most - Híd

11/2016

To, že na Slovensku je trh s drevom obrovský biznis vie snáď každý, obchoduje sa s miliónmi kubických metrov dreva. Štátne lesy by mali podľa zmluvy predávať drevo len firme, ktorá ho dokáže spracovať vlastnými kapacitami.


Aká je skutočnosť? Napríklad: Predávajúci (Štátne Lesy SR) sa v kúpnej zmluve zaviazal kupujúcemu (TTL) v roku 2016 dodať 140-tisíc metrov kubických ihličnatého dreva. Čo je na tom podozrivé? V zmluve je klauzula, ktorá obchod spochybňuje. Uvádza sa v nej: „Kupujúci čestne prehlasuje, že tovar špecifikovaný v predmete tejto zmluvy dodaný od predávajúceho neprevedie bez jeho ďalšieho spracovania vlastnými kapacitami slúžiacimi k prevádzkovaniu podniku kupujúceho podľa § 5 Obchodného zákonníka na tretie osoby.“

Firma TTL ale nemá dostatočné vlastné kapacity na spracovanie dreva, keďže podľa účtovnej závierky za rok 2015 mala spoločnosť len troch zamestnancov a s drevom od štátnych lesov v podstate „obchoduje“ Podľa Lesov SR ide len o formálnu chybu aj napriek tomu, že predaj dreva tretím osobám je zakázaný.

Nejde pritom o prvý prešľap. Spoločnosť TTL mala problémy pri obchodovaní s Lesmi SR aj v minulosti.
Štátny podnik Lesy SR uzatvoril v roku 2011 zmluvu na predaj 600-tisíc metrov kubických dreva s vtedy novovzniknutou spoločnosťou TTL pre firmu Rettenmeier bez verejného obstarávania. TTL pritom vznikla len tesne pred podpisom zmluvy.

Protekcia? Nie. vec čisto náhodná. Predsedom predstavenstva TTL, ktorý figuruje aj v predmetnej zmluve s Lesmi SR, je Ing. Milan Benco. Ten istý Benco je zároveň predsedom Drevárskej sekcie Zväzu spracovateľov dreva SR (ZSD) a členom predstavenstva zväzu.


http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Obrovske-mnozstvo-dreva-od-statnych-lesov-nakupuje-firma-s-par-zamestnancami-Porusenie-zmluvy-je-vraj-formalny-nedostatok-279401
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Benco&MENO=Milan&SID=0&T=f0&R=1