Župné voľby 2017 Politické Kauzy Hlasovania v NRSR Politické Dianie Pridať kauzu Koho voliť Kontakt


Ťapáková v spolupráci so SMERom minuli státisice na nezmyselné predstavenia


Smer

0€

11/2016

Zuzana Hlávková sa podieľala na príprave kultúrnych akcií slovenského predsedníctva na ministerstve zahraničných vecí. Keď sa tam začali diať nekalé veci, odišla.

Na ministerstvo zahraničných vecí som nastúpila v júli 2015 ako odborník pre kultúrnu prezentáciu na sekretariáte slovenského predsedníctva v Rade EÚ. V rámci svojej práce som mala na starosti kultúrne podujatia a aktivity zamerané na propagáciu Slovenska v zahraničí.

Na jeseň 2015 sa čoraz intenzívnejšie na ministerstve (a na našom odbore obzvlášť) začala objavovať Zuzana Ťapáková, bývalá riaditeľka TV Markíza, ktorú nám predstavili ako novú mediálnu poradkyňu. Pripomienkovala najmä veľké kultúrne podujatia na Slovensku - otváracie ceremónie a koncerty. Toto prebiehalo na najvyššej úrovni - stretávala sa s ministrom, štátnym tajomníkom, vedúcim služobného úradu a generálnymi riaditeľmi, príp. riaditeľmi, neskôr aj s nami radovými zamestnancami.

Začal byť na nás vyvíjaný tlak meniť podobu pôvodných projektov na základe jej požiadaviek, čo zároveň obnášalo výrazné navyšovanie rozpočtov.

Podujatia, ktoré boli pôvodne plánované ako skromnejšie a decentné, sa zrazu menili na veľkolepé udalosti omnoho komerčnejšieho charakteru. Išlo predovšetkým o dva otváracie koncerty, jeden pre verejnosť a druhý pre VIP hostí, na ktoré bolo pôvodne dokopy vyčlenených 63 800 eur. Po vložení sa pani Ťapákovej do veci sa zrazu rozpočet na tieto koncerty vyšplhal na niekoľko stotisíc eur.

V tom čase začala p. Ťapáková presadzovať aj realizáciu veľkolepého podujatia pri príležitosti predstavenia loga predsedníctva. Všetci na odbore sme boli proti - jednak to od začiatku vyzeralo podozrivo a zároveň nám to prišlo ako nezmyselné míňanie peňazí na niečo, čo ostatné predsedníctva zvládli obyčajnou tlačovou správou alebo tlačovou konferenciou.

Už vtedy sme vedeli, že ak k tomu dôjde, podujatie by mala zastrešovať agentúra, ktorá sa podieľala na príprave slávnostného snemu strany Smer z decembra 2015 v Nitre. Nakoniec predstavenie nového loga predsedníctva bolo len kópiou slávnostného snemu strany SMER.

Po Vianociach sme sa vrátili do práce a zistili sme, že na podujatí k predstaveniu loga sa už medzičasom začalo náhlivo pracovať. Narýchlo boli vytvorené podklady na “akože” prieskum trhu, v ktorom boli oslovené tri vopred vybrané eventové agentúry, vrátane Agentúry Evka (vlastník Miroslav Strašifták), na ktorú bolo zadanie zákazky podľa všetkého ušité. Súčasťou týchto podkladov bola podmienka, že víťaz zabezpečí podujatie komplexne - vrátane umelcov, priestorov, techniky, dramaturgie podujatia, atď. Pri zabezpečovaní podujatia sa postupovalo pomocou výnimky z verejného obstarávania (tzv. výnimka slovenského predsedníctva), ktorá dovoľuje zadať nákupy na predsednícke aktivity do sumy 162 tisíc eur s DPH bez verejnej súťaže.

Boli nám zaslané tri ponuky, vybratý bol automaticky návrh Agentúry Evka za 156 tisíc eur. Napriek tomu, že Agentúra Evka mala podujatie pokryť komplexne, pracovali na jeho organizácii vo veľkej miere aj naši ľudia.

V priebehu príprav sa však prišlo na to, že zmluvy s umelcami sa uzatvoria a ich honoráre sa vyplatia z ministerstva, nad rámec zmluvy podpísanej s Agentúrou Evka. Tzn. okrem 156 tisíc eur zaplatí ministerstvo zo svojho rozpočtu aj honoráre účinkujúcich, plus priestory SND (tie mali byť pôvodne poskytnuté buď zadarmo alebo zahrnuté v celkových nákladoch na podujatie, ktoré pokryje Evka). SND zároveň ministerstvu prenajalo priestory za komerčnú cenu, čo nie je bežná prax, keďže ministerstvo zahraničných vecí (MZV) je štátna inštitúcia a tým sa priestory prenajímajú buď zadarmo alebo za prevádzkové náklady (napríklad Holandská ambasáda v SR si pre svoj predsednícky koncert 25.1.2016 prenajala tie isté priestory len za prevádzkové náklady okolo 5 000 eur).

Vtedy naši ľudia znervózneli ešte viac, celé sa to začalo vymykať z rúk. Typ zmlúv, ktoré MZV s umelcami podpísalo, nebol povinne zverejniteľný, preto ich existenciu mohlo ministerstvo zamlčať. Na podujatie boli narýchlo pozvaní hostia, mnohí však nemohli prísť kvôli časovej tiesni a tak boli zamestnanci sekretariátu povinne nahnaní do divadla, aby zaplnili prázdne miesta. Mnohí kolegovia vystupovali na podujatí ako hostesi/hostesky alebo iná výpomoc (min. 8 hostesiek v jednotnom ošatení mala podľa zmluvy zabezpečiť Agentúra Evka).

Otvárací koncert – znova to isté?

V tejto atmosfére som po Novom roku dostala na starosti otvárací koncert pre verejnosť v spolupráci s agentúrou Viva Musica!, ktorý pôvodne nebol v mojej kompetencii. Mala som spracovať podklady na ďalšiu žiadosť o výnimku z verejného obstarávania. Agentúra Viva Musica! bola oslovená ministerstvom v auguste 2015 na odporúčanie Slovenského národného divadla, aby s nami konzultovala riešenie otváracieho koncertu pre verejnosť. Pôvodne malo ísť o skromné doplnenie koncertu pre VIP hostí - premietanie koncertu z divadla na veľkoplošnú obrazovku na Hlavnom námestí, s prípadným tanečným vstupom. Pôvodný rozpočet bol 20 000 eur (zo spomínaných 63 800 eur vyčlenených na otváracie koncerty na Slovensku).

Z pohľadu agentúry Viva Musica! to ale nebol dostatočne atraktívny formát a prisľúbila, že zašle alternatívne návrhy. Jeden z nich schválil minister v polovici októbra 2015, avšak bez rozpočtu. V novembri sme následne obdržali návrh rozpočtu na cca 140 000 eur. Ako agentúra vedela, že môže predložiť tak nepomerne vysoký rozpočet, je otázne. V januári, keď som projekt preberala, bol rozpočet už viac ako 230 000 eur.

Po konzultácii s kolegami a rešerši rozpočtov obdobných podujatí (koncert k 10. výročiu vstupu SR do EÚ, predsednícky trio koncert Holandskej ambasády v Bratislave v januári 2016 - rádovo okolo 50 000 eur) sme nadobudli obavy, že rozpočet je príliš vysoký a musí byť zrevidovaný (nehovoriac o tom, že prevyšoval limit výnimky z verejného obstarávania 162 tisíc eur). O svojich obavách som otvorene hovorila s mojimi nadriadenými, ktorí však tvrdili, že to ide mimo nás a nevieme s tým nič robiť.

Medzitým sa dialo predstavenie loga - všetky machinácie s rozpočtom, so zmluvami, s priestormi. Videla som, ako boli moji kolegovia zaťahovaní do vecí proti svojej vôli a často nevedomky (pretože nedostávali celistvé informácie, alebo ich dostali až príliš neskoro). Následne sa už báli ozvať, alebo sa báli o prácu a často len rezignovane išli s prúdom. O odchode z ministerstva však uvažovali viacerí.

Ďalej som sa p. Lajčáka pýtala na úlohu pani Ťapákovej na ministerstve. Odpovedal, že jej úlohou je len navrhovať a komentovať, no nič nevykonávať (Ťapáková totiž nebola na žiadnych zadaniach podpísaná a oficiálne za nimi nestála). Povedal takisto, že ju poslal pán premiér s tým, či by sme ju nevedeli nejako využiť. Spomenula som tiež, že rozpočty na viaceré kultúrne podujatia sa začali navyšovať práve po jej príchode. Nepovedal na to nič.http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2323572&l=sk
https://www.finstat.sk/spolocnici-konatelia?query=Miroslav%20Stra%C5%A1ift%C3%A1k%20%40Bratislava
http://transparency.blog.sme.sk/c/439404/ako-som-kvoli-pochybnym-zakazkam-odisla-z-ministerstva-zahranicnych-veci.html?ref=najcit3dni