Župné voľby 2017 Politické Kauzy Hlasovania v NRSR Politické Dianie Pridať kauzu Koho voliť Kontakt


Hlasovanie za znovuobnovenie zvrchovanosti Slovenska


Ľudová Strana Naše Slovensko , Slovenská Národná Strana , Smer , Sme rodina , Obyčajní ľudia

!!€

12/2016

Hlasovanie za to, aby sa VYŇALO z Ústavy Slovenskej republiky PROTISLOVENSKÉ ustanovenie čl. 7 ods. 2 druhej vety Ústavy SR, ktoré znie: „Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.“

Cieľom legislatívneho návrhu je vytvoriť ústavné predpoklady pre obnovenie zvrchovanosti Slovenskej republiky, ktorú náš štát stratil po vstupe do Európskej únie v roku 2004. Súčasne je cieľom tohto návrhu zosúladiť tie ustanovenia Ústavy SR, ktoré si vzájomne odporujú.

Zvrchovanosť Slovenskej republiky je však v súčasnosti zásadným spôsobom obmedzená ustanovením čl. 7 ods. 2 druhej vety Ústavy SR, ktoré znie: „Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.“

Toto ustanovenie je v priamom rozpore s ústavným princípom zvrchovanosti, ktorý je zakotvený v čl. 1 ods. 1 prvej vete Ústavy SR takto: „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát.“

Štátna moc Slovenskej republiky, ktorá pochádza od občanov Slovenskej republiky sa v súčasnosti musí povinne pod hrozbou finančných sankcií podrobovať cudzej moci, ktorú predstavuje Európska únia.


Menovité hlasovanie za znovuobnovenie zvrchovanosti Slovenska:
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasklub&ID=38174
https://www.aktuality.sk/clanok/397466/eu-sa-zhodla-na-bezvizovom-styku-s-ukrajinou-a-gruzinskom/
http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Rakusko-Dajte-nam-informacie-o-poctoch-znasilneni-Dupla-si-strana-Norberta-Hofera-A-stat-vysypal-udaje-ktore-hovoria-za-vsetko-281550