Župné voľby 2017 Politické Kauzy Hlasovania v NRSR Politické Dianie Pridať kauzu Koho voliť Kontakt


Kameňolom Devín chce štát prenajať. Zamestnanci sú proti


Smer

30 000 000€

08/2015

Zamestnanci Kameňolomu Devín vidia za motiváciou štátneho vodohospodárskeho podniku súkromný lobbing súkromníkov. „Chystá sa výstavba R4 a D7. Pri ich výstavbe bude zabudovaných cca 3 milióny ton frakcií kameniva 0-63 a 32-63. Tieto frakcie Kameňolom Devín vyrába. Lokalita Kameňolomu Devín je aj z hľadiska dopravných vzdialenosti jediná, ktorá vyhovuje minimálnym nákladom na dopravu. Prečo teraz, keď bude zaistený odbyt, a to je jediná podmienka dosahovania kladného hospodárskeho výsledku, nemôže z toho profitovať štát, ale štátny podnik vypíše súťaž na ekonomický prenájom?,“ uvádza vedenie Kameňolomu Devín v liste.

Kameňolom Devín, patriaci pod štátny podnik Dunaj plánuje hľadať nového nájomníka. Lepšie povedané, nie on sám. Rozhoduje o tom štátny podnik Dunaj, ktorý je ovládaný Slovenským vodohospodárskym podnikom. Ten argumentuje stratovým hospodárením kameňolomu.

„Na činnosť v Kameňolome Devín je priamo naviazaná činnosť aj iných organizačných jednotiek závodu Dunaj, ako stredisko autodopravy, lodnej dopravy, stavebno montážnej činnosti a dielenskej výroby. Takže považovať kameňolom Devín za samostatnú organizačnú jednotku a poukazovať na stratu, ktorú vykazuje, nie je správne,“ hovoria vedúci zamestnanci kameňolomu v liste, ktorý biztweet.eu poskytli exkluzívne.


http://biztweet.eu/article/1063