Župné voľby 2017 Politické Kauzy Hlasovania v NRSR Politické Dianie Pridať kauzu Koho voliť Kontakt


Zahraničné firmy zvádzajú boj o slovenský mastenec


SDKÚ , Kresťanskodemokratické hnutie , Strana Maďarskej Koalície , Smer , Sloboda a Solidarita

1200000000€

04/2017

Zahraničné firmy zvádzajú boj o to, kto vyťaží jedno z najväčších svetových ložísk mastenca, nachádzajúceho sa na Slovensku!

Ložisko Gemerská Poloma bolo objavené v procese vrtného vyhľadávacieho prieskumu cínových rúd pracovníkmi Geologického prieskumu, š.p. Spišská Nová Ves v rokoch 1985-1986.
V rokoch 1987-1995 bolo ložisko preskúmané tou istou organizáciou z prostriedkov štátneho rozpočtu, nákladom cca 25 miliónov Sk. Prieskum ložiska bol ukončený v roku 1995 záverečnou správou s výpočtom zásob
Výpočet zásob v roku 1995 preukázal, že na ložisku sa nachádza 85,4 milióna ton bilančných zásob suroviny, ktorá má nadštandardnú kvalitu.

Vzhľadom na široké priemyselné využitie mastenca, hlavne vo farmaceutickom, chemickom, kozmetickom, papierenskom priemysle, spotreba aj dopyt po tejto surovine na trhu neustále rastie.

V roku 1997 bol dobývací priestor na ložisko Gemerská Poloma prevedený na Rozmin, s r.o. Rožňava – dcéru Eurogasu (registrovaná v USA)...
V roku 2005 „Ťažobné práva získala spoločnosť VSK Mining neskôr Eurotalc (vlastník - Schmid Industrieholding GmbH Rakúsko) .
Tá sa však nezúčastnila verejnej súťaže o túto licenciu, čo potvrdil aj Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi listom zo 4. augusta.

EuroGas vedie so Slovenskom arbitráž. Arbitráž sa začala v roku 2014 a v rámci nej EuroGas ako žalobca požaduje od SR náhradu 3,2 miliardy USD (2,9 miliardy eur) za zmarenú investíciu. Verdikt arbitráže pred ICSID sa očakáva v roku 2017.
S touto arbitrážou má súvisieť aj ďalší spor na košickom súde ohľadom priemyselnej špionáže. Spoločnosť Rozmin tu stojí proti VSK Mining (v septembri 2013 premenovaný na Eurotalc s.r.o.) a Ing. Petrovi Čorejovi.

Ten mal podľa žaloby ako bývalý akcionár Rozminu spolu s manželkou ukradnúť tajné, citlivé, technické a finančné dokumenty, ktoré mali byť výhradným majetkom Rozminu.
Rovnako mal dvakrát nariadiť Úradu opraviť ich rozhodnutie z roku 2004, ktoré pripravilo Rozmin o licenciu na Gemerskú Polomu.
Najvyšší súd mal v máji 2011 rozhodnúť, že vyvlastnenie licencie spoločnosti Rozmin bolo ilegálnym krokom a zároveň porušením ústavných práv spoločnosti.

Zarážajúci na tom všetkom je to, že toto unikátne ložisko mastenca neťaží štát, ale bijú sa oň zahraničné firmy! “Prečo ložisko neťaží štát, keď vláda tvrdí, že štát môže byť tiež dobrým gazdom?” Hovorca MH SR: “Štát nie je podľa Obchodného zákonníka podnikateľ a nie je ani organizácia s banským oprávnením. Jediný štátny podnik -Rudné bane, š. p. Banská Bystrica neprejavil o dobývanie tohto ložiska záujem a do výberového konania na určenie dobývacieho priestoru sa neprihlásil”.
Ani v Ústave ani v Banskom zákone nenájdeme ustanovenie o tom, že štát - vlastník nerastného bohatstva, by nemohol byť ťažiarom svojich výhradných ložísk.
"Aspoň bude robota" pre pár desiatok ľudí na 50 rokov, zhruba toľko bude trvať vyťaženie tohto ložiska. Zahraničná firma si príde na miliardy, Slovensko vďaka diletantstvu politikov utrie nos.

Baníctvo má na Slovensku stáročnú tradíciu.
Veľká prospektorská (prieskumná) činnosť, vykonávaná od druhej polovice 13. storočia, vytvorila základy pre ďalší obrovský rozmach baníctva na Slovensku v nasledujúcom storočí, keď sa baníctvo na Slovensku stalo významným hospodárskym činiteľom z celoeurópskeho hľadiska.
http://www.mineraly.sk/files/hist/004_13-storocie.htmhttps://gemer.korzar.sme.sk/c/7139966/za-tazbou-mastenca-v-gemerskej-polome-su-rakusania.html#ixzz4dx9A8tHg
https://openiazoch.zoznam.sk/cl/143260/Do-tazby-mastenca-v-Gemerskej-Polome-sa-investovalo-viac-ako-milionov-eur
http://www.pluska.sk/spravy/ekonomika/mastne-odskodne-problemy-hrozi-slovensku-mastenec-obrovska-arbitraz.html
http://milant.blog.pravda.sk/2016/12/01/korupcna-kauza-gemerska-poloma-mastenec-pokracuje/
https://aktualne.atlas.sk/ekonomika/slovenska-ekonomika/odskodne-ktore-ziada-eurogas-od-sr-za-tazbu-mastenca-je-nerealne.html