Župné voľby 2017 Politické Kauzy Hlasovania v NRSR Politické Dianie Pridať kauzu Koho voliť Kontakt


Zachovanie Slovenských lesov pre ďalšie generácie - štandardní politici sú proti! Výsledky hlasovania v NR-SR


Ľudová Strana Naše Slovensko , Smer , Slovenská Národná Strana , Sloboda a Solidarita , Most - Híd

09/2016

Rakúšania ťažiaci drevo v národnom parku Malá Fatra. Slovenské firmy s prepojením na vládne politické strany rabujúce lesy, milióny kubíkov dreva končí mimo Slovenska (Žiga Smer-SD a jeho firma Taper exportovala v roku 2015 450-tisíc kubíkov dreva). Rakúsko či Poľsko dotujú dovozcov dreva do svojich krajín a tak si chránia svoje lesy. Slovenský spracovateľ dreva nemôže konkurovať zahraničným, ktorých dotuje štát.

Namiesto toho, aby štát lesy chránil, sme svedkami devastácie lesov a špekulácií s drevom. Výsledkom je, že Slovensko namiesto efektívneho spracovania vyťaženého dreva vyváža surovinu a namiesto toho, aby sa drevospracujúcemu priemyslu darilo, skrachovali alebo výrazne obmedzili výrobu kedysi významné drevospracujúce podniky ako Smrečina Banská Bystrica, Preglejka Žarnovica, Bučina Zvolen a celý rad ďalších.

Ľudová Strana Naše Slovensko predložila návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky
č. 460/1992 Zb.
Znenie: Drevo je prírodným bohatstvom Slovenskej republiky a je považované
za strategickú surovinu národného významu. Podrobnosti o možnostiach ťažby a vývozu dreva ustanoví zákon.“


Cieľom predloženého návrhu ústavného zákona je pripraviť legislatívnu pôdu a ústavnú oporu pre dôkladnejšiu ochranu slovenských lesov, obmedzenie živelnej ťažby a zastavenie nekontrolovaného vývozu dreva zo Slovenskej republiky.

Takto prebehlo hlasovanie.

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=213
http://www.idemvolit.sk/398-kauza/firme-ministra-zigu-sa-dari-obchoduje-so-statnym-drevom/
http://www.idemvolit.sk/597-kauza/v-narodnom-parku-s-vysokym-stupnom-ochrany-sa-tazi-zdrave-drevo-ktore-odchadza-do-zahranicia/